Szkolny Klub Wolontariusza
Co to jest wolontariat
Kodeks etyczny wolontariusza
Regulamin naszego SKW
Nasi wolontariusze
Nasza praca w roku szkolnym
 
Strona startowa
 
 
 
Działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza przy Zespole Szkół Zawodowych im. St. Konarskiego w Opolu Lubelskim
 

Chcą pomagać z potrzeby serca...
 
Szkolny Klub Wolontariusza działa w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego od roku 2002. Ma na celu skupienie młodzieży zainteresowanej pomocą potrzebującym, kształtowanie postaw altruistycznych, dostarczanie młodym ludziom alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Wolontariat pomaga stawać się odpowiedzialnymi, a także realizować swoje marzenia. Jest również szkołą dojrzałego człowieczeństwa. Niektórzy angażują się w sposób doraźny, inni systematycznie działają na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Chętnych do bezinteresownej pracy jest coraz więcej.
Działalność Klubu skupia się na kilku obszarach: szkolnym, lokalnym i ogólnopolskim. Od początku swojego istnienia Szkolny Klub Wolontariusza współpracował z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim. Młodzi ludzie aktywnie wspierali inicjatywy realizowane w środowisku lokalnym, mające na celu uwrażliwienie na bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi.
Dnia 21 września 2003 roku odbył się festyn kulturalno- rekreacyjny "Pomóżmy sobie nawzajem". Wolontariusze czuwali nad przebiegiem konkurencji sportowym z udziałem osób niepełnosprawnych, otaczali opieką dzieci biorące udział w festynie.
W listopadzie 2004 roku uczestniczyliśmy w imprezie w ramach obchodów Dnia dla Zdrowia i Kultury pod hasłem "Zadbaj o zdrowie już dziś" zorganizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Chorych, Zarząd Powiatu Opola Lubelskiego oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wolontariusze wspólnie z chórem szkolnym przygotowali na tę uroczystość montaż słowno- muzyczny, któremu przyświecały słowa "Dobrze widzi się tylko sercem". Specjalnym zadaniem wolontariuszy była obsługa punktu informacyjnego, szatni, pomoc starszym, chorym i niepełnosprawnym. Uczestnictwo w tego typu przedsięwzięciach pozwoliło pamiętać młodym ludziom, że wszyscy jesteśmy od siebie zależni, potrzebujemy siebie nawzajem, pragniemy akceptacji i pomocy.
Dzięki współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim młodzi wolontariusze włączali się w pomoc osobom starszym, samotnym, często chorym i niepełnosprawnym. Pomoc ta polega na towarzyszeniu starszym i tym, którzy nie maja już nikogo. Wolontariusze nie tylko robili zakupy, ale także porządkowali mieszkania, umilali czas rozmową, dobrym i ciepłym słowem, życzliwością. Wywoływali uśmiech na twarzach tych, którzy długo się nie uśmiechali.
Innym zadaniem, którego podjęli się wolontariusze na początku swej działalności była opieka nad dziećmi przebywającymi w świetlicy środowiskowej przy Klubie "Jutrzenka" w Opolu Lubelskim. Świetlicową codzienność wypełniają; pomoc w odrabianiu lekcji, zabawy, gry, słuchanie muzyki, czytanie dzieciom książek.
"Od krawcowej do.. reżysera teatralnego" - ten dość tajemniczo brzmiący tytuł to nazwa projektu, który realizowany był przez wolontariuszy i ich opiekunów. Szkolny Klub Wolontariusza otrzymał dotację na realizację projektu w ramach konkursu "Równać Szanse 2004 - Małe Granty Regionalne". Dotacja w wysokości 8 tysięcy złotych przyznana została ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Celem zwycięskiego projektu było kształcenie umiejętności potrzebnych w życiu i pozwalających młodym ludziom znaleźć się na rynku pracy, jak również budzenie aspiracji do nauki i rozwoju własnej osobowości. Wszelkie działania realizowaliśmy głównie na zajęciach pozalekcyjnych: w bibliotece szkolnej, świetlicy środowiskowej, pracowni krawieckiej, w teatrze.
W ramach realizacji projektu młodzież uczestniczyła w warsztatach teatralnych. Zajęcia te pozwoliły na lepsze poznanie pracy aktora, rozszerzyły wiedzę z zakresu podstawowych pojęć związanych ze sztuką teatralną a tym samym przygotowywały do odbioru dzieła teatralnego. Wolontariusze mieli okazję obejrzeć spektakl, poznać pracownię plastyczną, lalkarską, zobaczyć teatr "od kuchni".
Nieocenieni okazali się także rodzice. To oni pomagali w projektowaniu i wykonaniu kostiumów do bajek.
Systematycznie prowadzone zajęcia z kultury żywego słowa kształciły umiejętność pracy z tekstem literackim. Wolontariusze poznali zasady tworzenia własnych scenariuszy i tych pisanych na bazie dzieła literackiego. Celem projektu było także propagowanie idei głośnego czytania dzieciom, zarażenie pasją "zabawy w teatr" oraz zachęcenie do oglądania sztuk i przedstawień teatralnych. Wolontariusze mieli okazję wystąpić przed najmłodszą publicznością ze świetlicy środowiskowej przy Klubie "Jutrzenka" w Opolu Lubelskim.
Ze środków PFDiM zakupiono także kino domowe, płytotekę i wideotekę, wiele pozycji książkowych stanowiących wyposażenie pracowni języka polskiego.
Istotny jest także udział wolontariuszy w akcjach ogólnopolskich, takich jak: "Pomóż dzieciom przetrwać zimę", "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy" czy "Góra Grosza". Uczestnicząc w tych akcjach wolontariusze stają się niejednokrotnie świadkami cudu- zjawiska, które jest ogólnospołecznym fenomenem. Dzięki tym aktom dobroci na niezliczonych smutnych twarzach dzieci zajaśniał uśmiech. Uśmiech szczęścia, który pozwolił im uwierzyć, że świat nie jest okrutny, że można liczyć na pomoc i wsparcie, czyjeś dobre serce. Zebrane - w ramach akcji pani Ewy Dados - żywność, środki czystości, zabawki, za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, trafiały do najbiedniejszych rodzin z terenu całej gminy.
Każdego roku na terenie szkoły wolontariusze kwestują na rzecz akcji "Góra Grosza" organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom z siedzibą w Warszawie.
Od kilku lat popularyzujemy również ideę głośnego czytanie wśród dzieci z okolicznych i miejscowych szkół podstawowych i przedszkoli, włączając się do ogólnopolskiej akcji "Cała Polska czyta dzieciom". W tym roku wolontariusze odwiedzali przedszkole "Promyczek" w Opolu Lubelskim.
Od początku istnienia Klubu współpracujemy z Towarzystwem Przyjaciół Miasta Opole Lubelskie. Młodzież z Klubu Wolontariusza szczególną opieką otacza nekropolie wojenne oraz stare, opuszczone grobowce na cmentarzu w Opolu Lubelskim. Wolontariusze od kilku lat wykonują prace porządkowe: wycinają chwasty i krzewy, grabią liście. Listopadowe dni stają się okazją, by uświadomić młodzieży, że "pamięć o zmarłych świadczy o żywych", że Dzień Wszystkich Świętych to także dzień pamięci narodowej. W te jesienne dni wolontariusze zapalają znicze na grobach powstańców, na leśnych mogiłach żołnierskich, w miejscach straceń czy przy tablicach pamiątkowych, poświęconych pamięci poległych i zabitych w czasie I i II wojny światowej.
Staramy się pamiętać o tych, którzy odeszli. W hołdzie Wielkiemu Człowiekowi przygotowaliśmy koncerty upamiętniające kolejne rocznice śmierci Papieża Jana Pawła II.
Szkolny Klub Wolontariusza od wielu lat wykonuje działania na rzecz Powiatowej Biblioteki Publicznej, która przy współpracy z Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu oraz Wydziałem Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego oraz Zarządu Powiatowego Ligi Ochrony Przyrody organizuje Konkurs Wiedzy o Regionie z cyklu "Ocalić od zapomnienia". Szkolny Klub włączył się we wszelkie działania mające na celu poszerzenie wiedzy młodzieży o regionie, w którym żyje, uczy się i mieszka.
I edycja Konkursu Wiedzy o Regionie odbyła się w listopadzie 2006 roku. Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy na temat historii kultury, tradycji i przeszłości powiatu opolskiego.
W listopadzie 2007 roku odbył się II edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Regionie pt.: "Ocalić od zapomnienia - piękno ziemi opolskiej". Tym razem konkursowi przyświecały inne cele, m.in. upowszechnianie wiedzy na temat stanu środowiska przyrodniczego naszego powiatu, dostrzeganie walorów przyrodniczych najbliższego otoczenia oraz rozwijanie różnorodnych form edukacji ekologicznej.
III edycja Konkursu Wiedzy o Regionie odbyła się w listopadzie 2008 roku. Tym razem pod hasłem "Środowisko wokół nas". Tematyka konkursu była dostosowana do podstawowych zagadnień poruszanych w ramach obchodów Światowego Roku Planety Ziemia. Konkurs miał za zadanie uświadomienie młodzieży, że poprawa jakości globalnych i lokalnych warunków życia zależy od naszej wiedzy o Ziemi.
W tym roku odbędzie się już IV edycja Powiatowego Konkursu "Ocalić od zapomnienia" pod hasłem: "Śladami II wojny światowej po powiecie opolskim". Celem konkursu jest przypomnienie sylwetek zasłużonych obywateli, patriotów, działaczy społecznych oraz miejsc martyrologii, kształtowanie postaw patriotycznych, czyli szacunku do miejsc pamięci narodowej- pomników, tablic pamiątkowych, nekropolii oraz ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej.
W ramach współpracy z Powiatową Biblioteką Publiczną w Opolu Lubelskim podjęliśmy się zadania odkrywania na nowo naszej "Małej Ojczyzny" i utrwalania tego, co piękne oraz zachowanie przeszłości i tradycji - dla przyszłości.
W chwili obecnej prowadzimy akcję "Książka dla szpitala", której celem jest zebranie książek i przekazanie ich dzieciom przebywającym na Oddziale Dziecięcym Szpitala w Poniatowej.
W ramach współpracy z Centrum Wolontariatu w Lublinie wolontariusze mają okazję uczestniczyć w Regionalnym Forum Edukacyjnym, w Seminariach Szkolnych Klubów Wolontariusza, czy warsztatach w okresie wakacji. Kilkakrotnie Szkolny Klub Wolontariusza działający przy Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim otrzymywał certyfikaty za zaangażowanie na rzecz potrzebujących i budowanie świata przyjaznego człowiekowi. Kilkakrotnie zostaliśmy także wyróżnieni w konkursie "Barwy Wolontariatu".
W Szkolnym Klubie Wolontariusza można odnaleźć miejsce dla siebie, mieć dużo satysfakcji i zadowolenia, a najważniejsze to być potrzebnym i rozumianym. Można nauczyć się trudnej sztuki dawania i sprawiania przyjemności choćby tylko dobrym słowem. Wolontariat młodzieżowy bez wątpienia staje się szkołą dojrzałego człowieczeństwa.
 
Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariusza
Marzanna Maciąg  Magdalena Mendak

 
 
Strona wyświetlona 851 razy
 
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim