Szkolenie praktyczne

Powrót do poprzedniej strony

 

Strona startowa

 
 
Wykaz zawodów na rok szkolny 2014/2015
 

LP Nazwa zawodu Numer zawodu Podstawa programowa Numer programu nauczania
 
1 Technik ogrodnik 321[03] Rozp.MENiS z dnia 4 czerwca 2003r.
(Dz.U. Nr.159, poz.1540)
321[03]/T-4,TU,SP/MENiS/2005.02.03.
 
2 Technik agrobiznesu 341[01] Rozp.MENiS z dnia 4 czerwca 2003r.
(Dz.U. Nr.159, poz.1540)
2307/MRiGŻ/1997.08.18
 
3 Technik ekonomista 341[02]   341[02]/MEN/2008.05.20.
 
4 Technik hotelarstwa 341[04] Rozp.MEN z dnia 22 listopada 2006r.
(Dz.U. Nr.226, poz.1650)
341[04]/MEN/2008.02.07
 
5 Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07]   512[03/T-5,SP/MEN/1999.12.20.
 
6 Kucharz 512[02] Rozp.MEiN z dnia 31 marca 2006r.
(Dz. U. Nr62,poz.439)
512[02]/T-4,SP/MENiS/2004.06.14.
 
7 Mechanik pojazdów samochodowych 723[04] Rozp.MEiN z dnia 31 marca 2006r.
(Dz.U. Nr.62, poz.439)
723[04]/ZSZ,SP/MEN/2007.05.14.
 
8 Piekarz 741[02] Rozp.MENiS z dnia 4 czerwca 2003r.
(Dz.U. Nr.159, poz.1540)
741[02]/SZ/MEN/2000.12.05.
 
9 Rzeźnik-wędliniarz 741[03] Rozp. MENiS z dnia 4 czerwca 2003r.
(Dz. U. Nr 159,poz.1540)
741[03]/SZ/MEN/2000.01.31.
 
10 Kucharz małej gastronomii 512[05]   512[05]/SZ/MENiS/2002.05.08.
 
11 Sprzedawca 522[01]   522[01]/ZSZ,SP/MEN/2007.02.08.
 
12 Ślusarz 722[03] Projekt Rozp. MENiS z 25 kwietnia 2005r. aktualizowany 17 maja 2005r. 722[03]/SZ/MEN/Improve/1999.
 
13 Fryzjer 514[01] Projekt Rozp. MENiS z 25 kwietnia 2005r. aktualizowany 17 maja 2005r. 514[01]/ZSZ/MENiS/2004.06.03
 
14 Cukiernik 741[01] Rozp. MENiS z dnia 4 czerwca 2003r.
(Dz. U. Nr 159,poz.1540)
741[01]/SZ, LZ/MEN/2000.11.10.
 
15 Ogrodnik 611[01] Rozp.MENiS z dnia 4 czerwca 2003r.
(Dz.U. Nr 159, poz.1540)
621[01]/ZSZ,SP/MENiS/2005.02.03
 
16 Rolnik 613[01] Rozp. MENiS z dnia 4 czerwca 2003r.
(Dz. U. Nr 159,poz.1540)
613[01]/ZSZ,SP/MENiS/2005.02.03
 
17 Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] Projekt Rozp. 2009 r. 724[02]/ZSZ, SP/MEN/2005.09.01.
 
18 Technik administracji 343[01]   343[01]/MEN/2008.02.12.
 
 
Strona wyświetlona 1832 razy
 
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim